Vzdělání

Vzdělávání

Naše společnost získala jako jediná v ČR akreditaci MŠMT na komplexní přípravu instruktorů zážitkových kurzů včetně specifických dovedností jako lanové překážky, paintball, aquazorbing atd. Hlavním lektorem tohoto kurzu je Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. - FTVS UK v Praze.

Tento akreditovaný kurz nabízíme také široké veřejnosti !

Zájemci se mohou přihlásit do konce řína 2013 !20

1

Cvičitel pobytu v přírodě

Kurz je určen pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům pracujících s dětmi a mládeží, kteří pořádají zážitkové kurzy v přírodě se zaměřením na moderní outdoorové aktivity. Kurz je určen pro kantory TV,pracovníky DDM,vedoucím dětských oddílů, vedoucím na dětských táborech, instruktorům lanových parků, provozovatelům paintballu a všem zájemcům o práci instruktora zážitkových kurzů.

Číslo akreditace : 090/2011-50-A

Jako jediní v ČR nabízíme komplexní kur obsahující soubor několik aktivit které je běžně nutno absolvovat každou zvlášť.

Jedná se o :

· Lanové překážky - včetně stavby nízkých lanových překážek

· Obsluha lanového parku

· Hry a aktivity na zážitkových kurzech

· Dramaturgie a režie zážitkového kurzu v přírodě

· Organizace zážitkového kurzu v přírodě

· Vedení zážitkové akce a zpětná vazba

· Paintball, aquazorbing a podobné zážitkové aktivity

· Bezpečnost a první pomoc

Absolvent kurzu obdrží "Osvědčení": Cvičitel pobytu v přírodě Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.

Délka kurzu : víkendové semináře, 1x dvoudenní - (16 vyučovacích hodin), 5x třídenní - (135 vyučovacích hodin - včetně 70 hodin praxe ).

Termíny - listopad 2013

Cena : 8900 Kč ( cena nezahrnuje ubytování/ stravu - 3500 Kč za celý kurz s ubytováním a plnou penzí ).